ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Senior Accounting and Finance សំរាប់ Advance Enterprise Co., Ltd.

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 26​ ខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ2020)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : គណនេយ្យ, ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 26​ ខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ2020
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 1​ឆ្នាំ
កំរិតការងារ : ជាន់ខ្ពស់
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
អាយុ : អាយុចន្លោះ 25 ឆ្នាំ ដល់ 35 ឆ្នាំ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Advance Enterprise Co., Ltd. is one of the leaders in Information Technology and telecommunication firm, we provide network engineering service to operators and multinational company for Cambodia and the regions. We also distribute the world leading network planning tools software and hardware in the regions.

Now We are urgently seeking for the following candidates to join our successful team.

 • Senior Accounting and Finance
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • She will be responsible for all account and finance activities in the company and some admin work and report to Thailand head office.
 • Leading the Accounting Department in delivering accurate and timely financial statements
 • Handling monthly/quarterly/yearly closing, including group reporting as per group policies.
 • Forecasting cash flow and preparing budgets.
 • Optimize the internal procedure to meet the local and group financial requirements.
 • Setting up the accounting standards and procedures for the group of companies.
 • Monitor tax filing and tax return procedure
 • Manage accounts receivable and accounts payable including intercompany reconciliation
 • Managing an accounting team.
 • Checking and approving company payments.
 • Supporting auditors during year-end audits.
តំរូវការការងារ
 • Cambodia Nationality, female, aged 25-35 years old.
 • Bachelor’s or Master degree in Accounting.
 • Experience in Telecom business is advantage.
 • At least 1 year of experience in an accounting and finance manager role.
 • Good knowledge in financial and accounting modelling and analysis skills
 • Good written and oral communication in English
 • Good management skills
 • Strong interpersonal skills
 • Experience in accounting system, QuickBooks and able to use Microsoft Excel and Microsoft Word.
 • Can support work from home 3 working days per week (full time working as office hours) and work in office (Phnom Penh) 2 working days per week.
លក្ខខណ្ឌការងារ

Office working day: Monday to Friday 

ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interested candidates are invited to submit a completed resume (In English) together with one recent photograph and expected salary to:

Human Resources Department

e-mail:  hr-cambodia@airconnect-e.com
Website: https://www.facebook.com/Advanceenterprisecambodia or www.airconnect-e.com
Tel: 069 641 028 (Cambodia office)

Office address: Advance Enterprise Co., Ltd.
No. 153C, St. 36 Sony, Sangkat Teouk Thla, Khan Sensok, Phnom Penh, Cambodia 


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
Advance Enterprise Co., Ltd.
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : Advance Enterprise Co., Ltd.
ឈ្មោះសំរាប់ទំនាក់ទំនង : Human Resources Department
អុីម៉េល : hr-cambodia@airconnect-e.com
គេហទំព័រ : https://www.facebook.com/Advanceenterprisecambodia
http://www.airconnect-e.com
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading