ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Teachers for teaching English (Job Code: 9001) សំរាប់ East Asia Management University

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 22​ ខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ2019)
សំរាប់ : ទាំង ជនជាតិខ្មែរ និង បរទេស
ផ្នែក : ការអប់រំ និង វគ្គសិក្សា, អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 4នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 22​ ខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ2019
ប្រាក់ខែ :
USD$13 to $18 per hour
បទពិសោធន៍ : ត្រូវការ
កំរិតការងារ : មធ្យម
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

East Asia Management University (EAMU) is the latest international University to be approved and accredited by the Royal Government of Cambodia to deliver globally recognised university programs and courses for the benefits of our Cambodian people and nation’s economy and developments. EAMU is part of the East Asia Education Group of educational institutions that operate in the Asean region, India and China. Expected to commence operations end 2019, the university is currently conducting a series of hiring to recruit suitable and qualified candidates to fill both academic and non-academic positions.

If you are looking for a Full time or Sessional teaching position in a university, we welcome you to apply with us. We are looking for highly qualified candidates to fill the positions below:

 • Teachers – English language for degree entry course.
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Teach to enlighten the students and generate their interest to discover.
 • Obtain excellent rating from students for effective teaching and student care.
 • Attend to the daily student matters for the smooth conduct of classes and school activities to support academic performance
 • Maintain proper record of student attendance, conduct and individual performance for intervention strategy, if required.
 • Coordinate the pre- and post- stages of each teaching semester, including course planning, resources management and class scheduling
តំរូវការការងារ
 • Qualification: Bachelor Degree in Education/TESOL or related professional qualification. Native English speakers. 
 • Have previous experience in teaching with effective teaching techniques.
 • Highly competent in the subject areas they are delivering.
 • Possess good computer skills (MS Word, Excel, etc.) 
 • Strong work ethics, responsible and a passion for teaching.
 • Only available to those already living in Cambodia with valid employment visa and permit.
លក្ខខណ្ឌការងារ

Benefits to employee:

The successful candidate will be paid a competitive salary plus attractive commission. EAMU is an equal opportunity organisation.

 • Salary: Negotiable for Fulltime employment. Indicate your asking salary in your CV. Sessional teaching rate between USD$13 to $18 per hour.
 • Position: Full time or Sessional. 
 • Working hours: Monday to Friday (full time only) 
 • Insurance, Annual Leave, Sick Leave Allowance (full time only)
 • 13 months’ bonus (full time only)
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interested applicants are requested to submit a cover letter with CV and a recent passport size photo and salary expectation via email to EAMU at career@eamu.edu.kh. Transcripts and other supporting documents are to be included in the application. Please write your email subject title in this format: Job code<space>Position<space>Your full name.

We regret that only short-listed candidates will be contacted for interview.
    
Company information 

Company name: East Asia Management University
Email : career@eamu.edu.kh
Address: #610, Oknha Kleang Moeung Street (70), Sangkat Toul Sangke, Khan Reussey Keo, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
East Asia Management University
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : East Asia Management University
អុីម៉េល : career@eamu.edu.kh
អាស័យដ្ឋាន : #610, Oknha Kleang Moeung Street (70), Sangkat Toul Sangke, Khan Reussey Keo, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
គេហទំព័រ : http://www.eamu.edu.kh
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading