ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Administrative and Finance Assistant សំរាប់ អង្គការហ្គូដណេប៊ឺសកម្ពុជា

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 28​ ខែ​ មករា ឆ្នាំ2022)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : គណនេយ្យ, ជំនួយការ, ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ, រដ្ឋបាល
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : មណ្ឌលគីរី
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 28​ ខែ​ មករា ឆ្នាំ2022
ប្រាក់ខែ :
$250 - $390
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 1​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Good Neighbors Cambodia (GNC) is the field country office of Good Neighbors International working in 36 countries in the world. GNC is implementing long-term development program focusing on sponsorship, child protection, education, health, WASH, income generation & partnership building and advocacy in 6 Community Development Programs and 1 Social Enterprise in 4 provinces and 1 city of Cambodia. GNC is now working with key sustainability partners and relevant departments of government and NGOs to promote positive impacts for the vulnerable people, especially children. 

We are inviting motivated and qualified candidates to join our dynamic team for the following positions:        

1.    Administrative and Finance Assistant, 1 posistion based in Kaosh Nheaek district, Mondolkiri province

Salary range: $250 - $390

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ

I.    Administratvie Function

 • Liaison with NGOs, government agencies, & other public sector, head office, other projects, and agencies as appropriate.
 • Make travel arrangements for staff, including booking of tickets and accommodation.
 • Ensure that insurance policies relating to employee and vehicles are monitored and updated.
 • Develop and maintain an appropriate filing system to include all essential relevant documentation to ensure accurate tracking and documentation for audit purposes.
 • Asset and equipment management – ensure that new purchases and equipment are recorded onto the assets and equipment lists in a timely manner. Update assets and equipment list.
 • Ensure that all vehicles are properly maintained, which include using logbooks and produce monthly fuel consumption for all cars, motorbikes.
 • Regularly monitor and update staff attendance, annual and sick leave record of all staff.
 • Ensure the adequate supply of stationery in the office and monitor the consumption.
 • Make local purchases of project and office supplies.
 • Receive visitors to the office and convey their messages promptly.
 • Prepare and keep GNC inventory for non-expendable assets updated and checked.
 • Ensure that the office building is safely locked outside office hours and that all vehicles are secured in the compound.
 • Assist to prepare tax return.
 • To perform other duties as assigned by Admin & Finance Officer and CDP Manager.

II.    Finance

 • Maintain the CDP petty cash, records and receipts of all daily financial transactions according to GNC policies and procedures.
 • Undertake weekly cash-counts and monthly cash-count with Admin and Finance Officer and surprise cash count as required by CDP Manager and Admin and Finance Officer; 
 • Assist Admin & Finance Officer of project to monitor expenditure of projects, evaluate accounting and internal control systems and identify and communicate control risks, potential consequences and recommendations.
 • Assist Finance Officer for prepare filing account document for field project. 
 • Assist the Finance Officer in monitoring cash held by the CDP make sure that there is always enough cash for all expected financial transactions.
 • To perform other duties as assigned by Admin & Finance Officer and CDP Manager.
តំរូវការការងារ
 • Fresh graduated or Year IV student majoring in Business Administration, Accounting and Finance or related degree 
 • Knowledge of admin, finance, human resource and logistic is an advantage.
 • Able to communicate in English and Computer skill (Ms word, Excel, PPT)
 • Good organizational and communication skills
 • Demonstrate honest and professional behaviors in dealing with others
 • Willing to work with community and children
 • Willingness and ability to improve knowledge and skills.
 • A commitment to the aims and policies of Good Neighbors Cambodia.
លក្ខខណ្ឌការងារ

Beside basic salary, the successful candidate will be offered a competitive salary and other benefits such as 13th month salary, seniority fund, health, life and accident insurance for 24 hour and phone card allowance. Moreover, a working condition comply and benefit with Cambodia Labor Law. 

ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ
 • The interview will be done in English.
 • All interested candidates are required to submit their Cover Letter and CV to jobs@gncambodia.org. Do not attach any certificate. Only short-listed candidates will be contacted for an interview. The deadline for application is 28th January 2022.

Candidates will be expected to comply with Good Neighbors Cambodia's child protection policy.

GNC Head Office:

2nd floor, Building #407, St. 1982, Phnom Penh Thmei, Phnom Penh, Cambodia
Tel: (855) 23 880 557 / E-mail: jobs@gncambodia.org
Facebook: Website: www.gncambodia.org

Join Telegram GNC’s Jobs: 


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីអង្គការ (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះអង្គការ : អង្គការហ្គូដណេប៊ឺសកម្ពុជា
អុីម៉េល : jobs@gncambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 880 557
អាស័យដ្ឋាន : 2nd floor, Building #407, St. 1982, Phnom Penh Thmei, Phnom Penh, Cambodia
គេហទំព័រ : http://www.gncambodia.org
អង្គការហ្គូដណេប៊ឺសកម្ពុជា

អង្គការហ្គូដណេប៊ឺសកម្ពុជាគឺជាអង្គការអន្តរជាតិដែលកំពុងអនុវត្តគម្រោងចំនួន១០ទីតាំងក្នុងបណ្តាខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជា។

ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading