ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Admissions and Marketing Manager សំរាប់ Invictus (Cambodia) Co., Ltd

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 30​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2020)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : រដ្ឋបាល, គ្រប់គ្រង, លក់និងទីផ្សារ
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 30​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2020
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : ត្រូវការ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Invictus International School is seeking a passionate Marketing and Admissions Manager responsible for the marketing communications, public relations and recruitment of prospective students based on the school’s admission standards. He/she must possess excellent communication skills to communicate the school’s messages to its target audience and professionalism to answer parents’ enquires regarding admissions. 

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ

Marketing and Public Relations

 • High independent. Own and champion all online/offline marketing channels and PR activities within the Marketing department, including spearheading news-worthy press releases and social media posts on a weekly basis.
 • Proven success in driving online/offline/PR brand preference and marketing excellence, especially in Cambodia education sector, is highly preferred.
 • Fully committed to drive school enrolment for Invictus through public relations, SEO/ SEM and marketing campaigns.
 • A true team player working closely with marketing director, graphic designer, web developer, principal and teachers.
 • Brand guardian to ensure all marketing materials stay within brand guidelines. 
 • Improve lead generations, measure and report ROMI for each marketing campaign.
 • Constantly scanning the environment for strategic partner relationships. 

Admissions

 • Actively participate in all student recruitment and enrolment drive initiatives to achieve 100% student enrolment and ensuring high quality customer experiences at all times.
 • Initiate and champion key school orientation and recruitment events, school tours on weekdays including evenings and occasional weekend open houses.
 • Recruit, analyse, filter and categorise prospective student applications to maintain accurate student information in database and cascade relevant information to colleagues in a timely manner.
 • Possess a clear understanding of the school’s admission policies and standards, and follow accordingly.
 • Key point-of-contact for prospective families regarding enrolment and initiate regular follow-up on prospective parents via email, telephone, social media and in person. 
 • Ad-hoc responsibilities as prescribed by Management.
តំរូវការការងារ
 • Years of Experience : Experience in a similar environment will be highly advantageous 
 • Education : Bachelors degree in any discipline. 
 • Profile of Competency
  • Strong social / digital marketing skills with excellent communication and organisational skills. 
  • Prior experience in planning and executing marketing/PR plan from inception to execution.
  • Proven track record in growing reach through various offline and online marketing/PR channels in Cambodia.
  • Meticulous self-starter and executor, with an eye for details and able to work, learn and thrive in a dynamic and fast paced environment.
  • Experience working in a marketing/ admissions role of an international school with a strong understanding of the local community in Cambodia is preferred. 
  • Strong initiative to follow-up on prospective parents.
  • Warm and friendly nature, unflappable under pressure.
  • True team player who is resilient and resourceful.
 • Language Abilities : Fluency in spoken and written Khmer and English is mandatory. 
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interested candidate, please send detailed CV to careers@invictus.school


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
Invictus (Cambodia) Co., Ltd
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : Invictus (Cambodia) Co., Ltd
អុីម៉េល : careers@invictus.school
អាស័យដ្ឋាន : 144C, Street 41, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
គេហទំព័រ : https://www.cambodia.invictus.school/?locale=en
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading