ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនទី 201-300 នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 3071
អុីម៉េល : jobs@applefinanceplc.com
លេខទូរស័ព្ទ : 060 999 415 (Office)
066 777 631 (Office)
066 777 321 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Prek Thmey Village,កណ្តាល
គេហទំព័រ : http://applefinanceplc.com/
អុីម៉េល : info@appletree.education
អាស័យដ្ឋាន : #426,Sreet 271,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.appletree.education/
Appletree International School map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : mao.chantha@apratifoods.asia
លេខទូរស័ព្ទ : 078 60 17 18 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : House No 53A, Street 430,សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : apsarafoundation@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 954 854 (Mobile)
អុីម៉េល : sros.thong@yahoo.com
phyrom.pov@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 011 972 245 (Mobile)
012 932 485 (Mobile)
024 635 95 85 (Office)
016 295 603 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Near Sala Srok Kandal Steung, Bakou village,កណ្តាល
AQIP Seed Co.,LTD map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : spol@aquaexpeditions.com
អាស័យដ្ឋាន : #9B, St. Keo Chenda, Phum 3,សង្កាត់ ជ្រោយចង្វារ, ខណ្ឌ ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.aquaexpeditions.com
អុីម៉េល : hasska.sok@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : #5, St. 240,សង្កាត់ ចតុមុខ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : recruiter@aquozsolutions.com.
គេហទំព័រ : http://www.aquozsolutions.com/
អុីម៉េល : Ben@ardent-ap.com
អាស័យដ្ឋាន : #225, The Box, St.45,សង្កាត់ ស្រះចក, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : ariaditalia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 096 681 25 50
អាស័យដ្ឋាន : #41e, Street 310,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://fb.com/ariaditaliapizzeria
Aria D’Italia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : louis.teh@leurban.com.kh
chhay.paoheang@leurban.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 085 244 243 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : National Road No. 3,កណ្តាល
អុីម៉េល : narabun_arscambodia@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : #65, National Road No.1, Sangkat Nirout, Khan Chbar Ampov, Phnom Penhភ្នំពេញ
អុីម៉េល : admedia.manager@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 94 85 77 (Mobile)
069 66 66 80 (Mobile)
អុីម៉េល : oliver@article19.org
អុីម៉េល : hr@artisansdangkor.com
hra@artisansdangkor.com
លេខទូរស័ព្ទ : 063 963 330, ext.332
អាស័យដ្ឋាន : Siem Reap office: Human Resources Department, Artisans Angkor, Stung Thmey Street, 300m from Old Market,សៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.artisansdangkor.com
អុីម៉េល : hr@artisansdangkor.com
គេហទំព័រ : http://www.artisansdangkor.com
អុីម៉េល : contact@arun.company
លេខទូរស័ព្ទ : 077996213 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #9 St. 608ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : itco@auacambodia.org
គេហទំព័រ : http://www.auacambodia.org
អុីម៉េល : recruitment@asea-agri.com
លេខទូរស័ព្ទ : 053 952 575
អាស័យដ្ឋាន : No. 827, Group 37, 13 Makara Village,សង្កាត់ ព្រែកព្រះស្តេច, ខណ្ឌ បាត់ដំបង , បាត់ដំបង
អុីម៉េល : job@asean-heritage.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015 333 261 (Mobile)
017 357879 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Building 147K, ST 598,សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
Asean Heritage School map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : sreysrosschhin@ymail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 99 03 34 (Office)
092 99 34 61 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #60, Street 337,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
Asia AMC Co.,ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@asiaauto.net
លេខទូរស័ព្ទ : 017 97 71 71
អាស័យដ្ឋាន : #33, Preahnorodom,សង្កាត់ ជ័យជំនះ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://asiaauto.net
អុីម៉េល : kampongthom.acpr@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 098 888 427
អាស័យដ្ឋាន : Phum Roung,ខណ្ឌ កំពង់ស្វាយ, កំពង់ធំ
អុីម៉េល : jean-marc@asiaconnection.asia
លេខទូរស័ព្ទ : 012 72 68 48 (Mobile)
អុីម៉េល : estherthin@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 89 76 98
អាស័យដ្ឋាន : V11B, St 579, Borei Sopheak Mongkul, National Road No.6A,សង្កាត់ ជ្រោយចង្វារ, ខណ្ឌ ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ : 023 997 228 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #228, Preah Norodom Blvd,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : lakana-ac@asianinsurance.com.kh
sopheak-ac@asianinsurance.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 216969 (Fax)
023 427981 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 5, Street 13,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Asia Insurance (Cambodia) Plc map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@arc.com.kh
sophal@arc.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 016 666 139 (Mobile)
023 901 970 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 111G, Street Keochanda,សង្កាត់ ជ្រោយចង្វារ, ខណ្ឌ ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.arc.com.kh
អុីម៉េល : info@asiavolunteernetwork.org
អាស័យដ្ឋាន : #32, Street 494,សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sales.asiacom168@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 63 33 168 (Office)
012 595 595 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #252AE0, Mao Tse Tong Blvd, Khan Chamkamorn, Phnom Penhភ្នំពេញ
អុីម៉េល : chanthea999@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 071 4 817 535 (Chinese) (Mobile)
097 7 023 986 (Khmer) (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 12, St. 58,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : stadmin@aocam.org
stwatsan@aocam.org
លេខទូរស័ព្ទ : 089 474070 (Mobile)
097 9740900 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Kang Memay village,ស្ទឹងត្រែង
គេហទំព័រ : http://www.aocam.org
អុីម៉េល : hrd@asianoverland.com.my
លេខទូរស័ព្ទ : 099 69 22 23 (Mobile)
070 615 336 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Building 10 ( 1FC-B), Street 109,សង្កាត់ មិត្តភាព, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : kimhorn@asiantrails.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 216 555
អាស័យដ្ឋាន : #22, Street. 294,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.asiantrails.info
លេខទូរស័ព្ទ : 023 890442 (Office)
023 890 440 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Office A16, Domestic Arrival Terminal, PNH International Airport,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://ea.flyasiana.com
Asiana Airlines Inc map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : careers@askapgold.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 211855 (Office)
015 243 843 (Office)
081 588 855 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : P.G.C.T Center, 2nd Floor (Near Nagaworld Casino) , Street 274,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.askapgold.com
Askap Gold Investment Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : maff.recruitment@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : 3rd Floor of the Administrative Department Building, #200, Preah Norodom Blvd.,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : assisi@assisi.org.au
គេហទំព័រ : http://www.assisi.org.au
អុីម៉េល : cambodia@aarjapan.gr.jp
លេខទូរស័ព្ទ : 097 9051263 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://www.aarjapan.gr.jp/english/
អុីម៉េល : suon_saray1@yahoo.com
អាស័យដ្ឋាន : # 15, Street 209 ,Sroh Vong Village,ស្វាយរៀង
អុីម៉េល : pphat@atecbio.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015 77 66 02 (Mobile)
092 702 501
គេហទំព័រ : http://www.atecbio.com
អុីម៉េល : da892012@gmail.com
គេហទំព័រ : http://www.ewb.org.au
អុីម៉េល : atechrecruit@atech-it.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 993520 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : 3rd Floor, Parkway Square, #113, Mao Tse Tung Blvd,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : human-ressources@ats.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 070 555 118 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 19, St. 209ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ats.com.kh
ATS Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : atsacambodia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 222684 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #172B, St.300,សង្កាត់ បឹងកេងកង II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.atsacambodia.org
អុីម៉េល : sevisal007@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : Grand Phnom Penh, #02, St123,ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : attitudeeducation@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 85 28 82 (Mobile)
023 6768 337 (Mobile)
086 667 586 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #28, St, Berk Tmey 271,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.attitudeeducation.com
អុីម៉េល : aie-hr@attwoodcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 070 999 858 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 23, Russian Blvd.,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.attwoodcambodia.com
អុីម៉េល : shkim@namuleaf.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 687 133
អាស័យដ្ឋាន : Tonlebeth Village, (near Kizuna Bridge)ត្បូងឃ្មុំ
អុីម៉េល : hr@augeo.co
លេខទូរស័ព្ទ : 023 531 9888 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No.WA127, St.3,សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : auraspapp@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 55 61 60
015 79 79 39
អាស័យដ្ឋាន : #21, Moa Tse Toung Blvd,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.auracambodia.com
អុីម៉េល : sambath@auscamfreedomproject.org
អាស័យដ្ឋាន : #21B, St. 460,សង្កាត់ ទួលទំពូង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.auscamfreedomproject.org
អុីម៉េល : julien@auskhmer.com
លេខទូរស័ព្ទ : 063 760386 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : 165, Lork Taneouy Street, Wat Bo Village,សៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.auskhmer.com
អុីម៉េល : kcsik@auspharm.co
អាស័យដ្ឋាន : #34-36, street 110,សង្កាត់ ផ្សារកណ្តាល I, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : jon@agbcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 378 002 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #88, Street 240,សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : kunthearkhuth@gmail.com
kunthear@pazydesarrollo.org
លេខទូរស័ព្ទ : 012 367 941 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #31, Street 396,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : ry@scv.org.au
sokheng@scv.org.au
លេខទូរស័ព្ទ : 012 594 191 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Phom Rokar Kpos, Khom Toul Krasang,កណ្តាល
គេហទំព័រ : http://www.scv.org.au
អុីម៉េល : aaac.cambodia@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : Building A, Room 322, Phnom Penh Centre, Sothearos Blvd,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.aaa-c.org
Australian Alumni Association of Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@acecambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 222 325
អាស័យដ្ឋាន : #67, Street 163 Corner St 480,សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : https://acecambodia.org/ www.idp.com/cambodia
មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសំរាប់ការបណ្តុះបណ្តាល map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@auschamcambodia.com
អាស័យដ្ឋាន : Australian Chamber of Commerce in Cambodiaភ្នំពេញ
អុីម៉េល : australian.embassy.cambodia@dfat.gov.au
ស្ថានទូតអូស្រ្តាលី map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info.aispp@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 078808868 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : near the new borey Chipmong Land,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sophearychhun@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 21 38 83
010 92 96 99
អុីម៉េល : jobs@avacas.asia
លេខទូរស័ព្ទ : 023 990890 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : PO Box 1503ភ្នំពេញ
Avalde Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : eat@avatarpalate.com
អាស័យដ្ឋាន : # 0234, Mondul III village,សៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.avatarpalate.com
អុីម៉េល : sopheak@awarecam.org.au
អាស័យដ្ឋាន : #224, Street 351,សង្កាត់ ច្បារអំពៅ I, ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.awarecam.org.au
Awareness Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : chincheng@ancogroups.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015 52 2004
017 738 555
អាស័យដ្ឋាន : #20, St. 217,សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : cheata@ancogroups.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 617 617
អាស័យដ្ឋាន : # 12 – 14, ST. 88,សង្កាត់ ស្រះចក, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : contact@ayanajourneys.com
អុីម៉េល : recruitment@azgroup.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : No 6B, Street 392, P.O. Box 1467សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : khy.somontha@azilay.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 998 109
012 907 027
096 9833 749
អាស័យដ្ឋាន : #F38-F40, St.99R,សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sreytouch.hou@azilay.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 998 109
012 907 027
096 9833 749
អាស័យដ្ឋាន : #31E2E3, St 215,សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : soupheakna@azisafe.com
គេហទំព័រ : http://www.azisafe.com
អុីម៉េល : socheat@azizasplace.org
លេខទូរស័ព្ទ : 012 462107 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #153 Eo, St 12BT, sagkat Sonsom Kosal 4,ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.azizasplace.org
អុីម៉េល : bou_sereyvanna@lmmtrading.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 45 43 61 (Mobile)
015 56 56 46 (Mobile)
078 777 870 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 13B, St. 338,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sales@aztecvn.com
អុីម៉េល : hr@beyondinteriors.biz
លេខទូរស័ព្ទ : 023 987 840 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No 14, Street 306,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.beyondinteriors.biz
អុីម៉េល : admin@bdccam.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 490777 (Mobile)
081 490 888 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 260K, Street 598,សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@bicbank.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : #462, St 93,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : https://bicbank.com.kh/
អុីម៉េល : onmyhand@vip.163.com
លេខទូរស័ព្ទ : 089238636 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 17, St. Q-08,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ : 012 965 358 (Mobile)
015 333 412 (Mobile)
023 6 661 661 (Office)
097 9 922 003 (Mobile)
012 912 420 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 250, Blvd. Mao Ste Tong,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : saroeurnnary@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 086 887956 (Mobile)
096 6194568 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Phum Domnak Thom, St Stueng Mean Chey 217,សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : bc@b2btravelers.com
gm@b2btravelers.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012-997 457 (Mobile)
023 882864 (Fax)
023 993867 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #308, St.271,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.b2btravelers.com
B2B Cambodia (Travel/ Tours/MICE) Co.,Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading